top of page
top
avis legal
denuncia.png

AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL


En compliment de l’Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que el titular del lloc web WWW.MANIFESTBLAUGRANA.CAT és:


L’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA, amb CIF G-66288317 i domicili social a Avinguda Madrid 139, 08028 BARCELONA, inscrita en el Registre d’Associacions amb el nº 53629-J/1.


L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’associació és: contacte@manifestblaugrana.cat.


OBJECTE


La present pàgina web WWW.MANIFESTBLAUGRANA.CAT, propietat de l’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet, a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat.
El present avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.


USUARI


La utilització d’aquesta pàgina Web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa. Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a WWW.MANIFESTBLAUGRANA.CAT o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.


Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, quedant l’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA facultada per denegar o retirar l’accés i ús de la Web, a qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.
L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.


Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per l’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per l’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 
 ÚS NO AUTORITZAT


L’usuari d’aquest lloc web es compromet a no fer ús del mateix per a finalitats o activitats il·legals o il·lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats a la nostra web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat en el nostre lloc web per l’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA, els seus agents, directius, filials i/o empleats.


POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT


L’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.


L’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, l’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS


L’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


L’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador  necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA . Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.


Tots els drets reservats. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels esmentats drets. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA .


L’usuari  es compromet  a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA . Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que  sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Les al·ludides marques comercials són d’ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment l’usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials de l’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA com a vincles sense el seu previ consentiment per escrit.


Encara en el cas que l’usuari descarregui a la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, atès que l’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets de les mateixes.


L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de l’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


L’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.


La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Catalunya, Espanya.

bottom of page