Validació Fulls de Recollida

Avui mateix, a primera hora de la tarda, hem fet arribar un e-mail al Síndic del Soci recentment nomenat, el Sr. Trayter, per tal de demanar una aprovació formal dels fulls de recollida de signatures.

Igualment, hem sol·licitat al Club confirmació escrita de la necessitat de recollir una còpia del DNI dels qui donin la seva signatura a la campanya per la convocatòria d'eleccions, ja que si bé estatutàriament no s'esmenta aquest requisit, prefereim anar sobre segur i fer les coses bé. No fos cas que, d'aquí un temps, ens requerissin aquesta validació i no la tinguéssim.

Lògicament, en funció de la resposta del Club, sol·licitarem o no als signants copia del DNI.

Hem aprofitat la petició per presentar-li la Associació i posar-nos a la seva disposició per presentar-li els nostres projectes i iniciatives.

Quedem a l'espera de resposta, la qual reproduïrem aquí un cop rebuda.

A continuació, reproduïm el contingut del mail enviat:

Benvolgut Sr. Trayter,
Em dirigeixo a vostè en nom i representació de l’Associació Manfiest Blaugrana, una agrupació de socis independents constituïda recentment per tal de dinamitzar la vida social del Club, apropar a l’entitat aquelles peticions que molts socis volen fer-li i, en definitiva, buscar una regeneració democràtica total del Club que ens permeti ser, de nou, més que un club.

Permeti’m, però, en primer lloc, felicitar-lo pel seu nomenament recent com a Síndic dels Socis, càrrec d’excepcional importància per la salut social d’una entitat com el Barça i al qual, n’estem convençuts, hi dedicarà les millors de totes les seves qualitats professionals.

Com potser ja sap, hem engegat una campanya de recollida de signatures per tal d’instar a la Junta directiva a la convocatòria d’eleccions a la presidència del Barça. La fórmula que utilitzem és la inclusió en l’ordre del dia de l’Assemblea d’un punt on el màxim òrgan rector del Club obri a debat la conveniència – o no – de la convocatòria d’eleccions, i encomani a la Junta Directiva el que se'n derivi.

En el marc d’aquesta campanya, ens sorgeixen dos dubtes formals i legals essencials, els quals sotmetem a la seva valoració i esperem que ens pugui respondre a la major brevetat:

- Adjuntem el formulari de recollida de signatures en tres idiomes (català, castellà i anglès), per tal que sigui validat i se’ns confirmi que compleix tots els requisits del Club.

- Tenim dubtes sobre la necessitat o no de recollir una còpia del document acreditatiu d’identitat dels socis que signin. Estatutàriament no s’estableix aquesta necessitat, però ens agradaria rebre confirmació per part del Club d’aquest punt. (en aquest aspecte, si fos necessari, inclouríem als fulls adjuntats una nota on s'explicités que el club requereix la copia del document acreditatiu)

Esperem, doncs, que tingui a bé proporcionar-nos una resposta per aquesta mateixa via - el correu electrònic - a aquestes qüestions tan aviat com sigui possible.

Aprofitem l’avinentesa per oferir-nos a trobar-nos i debatre, si s’escau, qualsevol qüestió referent a l’Associació o a la campanya engegada, així com – simplement – per conèixer-nos personalment, si és del seu interès.

Molt cordialment,

Marc Duch
President de l’Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

Los comentarios están cerrados.