Un cop d’ull ràpid als beneficis del FCB

Incorporem un nou document gràfic per tal de visualitzar d'on provenen els beneficis que la Junta presenta any rere any. Efectivament, el tancament comptable dels exercicis és permanentment positiu, però hem de tenir en compte d'on venen les xifres.

Si incorporem un gran sponsor a la samarreta, fet que no teníem abans, a fi d'analitzar correctament la gestió cal excloure aquest element del càlcul. Així podrem veure el resultat ordinari del Club sense la gran partida de Qatar, que abans no hi era.

Hem fet l'exercici també de reflexar aquells grans moviments que han generat beneficis extraordinaris, tals com la victoria a la Champions (que no es pressuposta i, per tant, te caràcter extraordinari i no estructural), o els traspassos de jugadors, que han representat un gruix important del benefici de l'últim exercici.

La situació és, com a mínim, preocupant.

Beneficis

Los comentarios están cerrados.