Sol·licitud Sentència MCM-FCB

Davant les informacions sorgides sobre una sentència desfavorable als interessos del FC Barcelona en la qual es condemna al Club al pagament de prop de 200.000€ a MCM, i davant del silenci administratiu del Club que no s'ha pronunciat al respecte, hem sol·licitat al FC Barcelona i a MCM Group una còpia de la sentència mencionada, com a part directament afectada (en tant que socis del FC Barcelona).

Cal mencionar que la sentència, segons s'ha informat, sembla indicar que el FC Barcelona va efectuar un pagament contra una factura que sembla no ser autèntica segons manifesta MCM. Des de Manifest Blaugrana volem confirmar aquest extrem.

Quedem a l'espera de recepció de la sentència en qüestió.

Reproduïm les sol·licituds a continuació:

2015-12-02 10:09

Bon dia,

D’acord amb les informacions aparegudes recentment en referència a la demanda judicial presentada per MCM contra el Futbol Club Barcelona per impagaments la qual sembla haver-se resolt de manera desfavorable als interessos del Club segons resa la nota de premsa publicada per la part actora el passat 30 de novembre,

SOL·LICITO

Com a soci del Futbol Club Barcelona i, per tant, com a part directament afectada, una còpia íntegra per via electrònica (email) de la sentència dictada en la qual es condemna al Futbol Club Barcelona al pagament.

Quedo a l’espera de la recepció del document.

Cordialment,

Marc Duch
Soci nº: 99.969

 

2015-12-02 10:11

Sr. Garcia Valdecasas,

Vista la nota de prensa emitida el pasado 30 de noviembre y en mi condición de socio del FC Barcelona y, a la vez, presidente de la Asociación Manifest Blaugrana que integra a centenares de socios del Club (por lo tanto, parte directamente afectada en tanto que propietarios del Futbol Club Barcelona), me pongo en contacto con usted a fin de solicitarle una copia de la sentencia a la que hace referencia dicha nota de prensa.

Quedando a la espera de su respuesta le saluda cordialmente,

Marc Duch
Associació Manifest Blaugrana

Los comentarios están cerrados.