Permís recollida signatures

Hem demanat al Club permís per recollir signatures als voltants del Palau Blaugrana durant les hores prèvies als partits contra el Real Madrid de la final ACB, i la resposta que rebem és esperpèntica de nou. No hi ha dia que no ens enduguem una sorpresa.

Ara resulta que per "apropar-se", és a dir, ni entrar, a les instal·lacions del Barça a recollir signatures sobre un assumpte qualsevol, hem d'identificar i acreditar el registre de l'Associació, identificar-ne els socis fundadors amb nom, cognoms i número de soci, i identificar a tots aquells que participin a la recollida amb les mateixes dades.

Visca la Santa Inquisició!!

És especialment graciós que, si no comuniques el tema sobre el que vols recollir signatures, se't permet fer-ho... Però si comuniques que te a veure amb debatre en assemblea sobre qualsevol assumpte, llavors tot son traves. Quines coses, tú. Se'n diu demcoràcia, oi?

Això si, ens llogaran unes cadires, si ens fan falta. Molt apropiat, si senyor: n'hi ha per llogar-hi cadires!!

Reproduïm les comunicacions:

2014-06-23 10:58

Benvolguts,

Presentem per aquesta via sol·licitud d'autorització al Club per personar-nos els propers dies 24 i 26 de Juny, a partir de les 18:00, a les immediacions del Palau Blaugrana per tal d'iniciar una campanya de recollida de signatures entre els socis assistents als esdeveniments esportius que se celebraràn.

Quedem a l'espera de l'autorització pertinent.

Molt cordialment,

Marc Duch
President de l'Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

 

2014-06-23 16:17

Benvolgut senyor Duch

No tenim cap constància de que Manifest Blaugrana sigui una associació registrada com a tal, ni tampoc cap relació dels socis del FCB que en formarien part. En qualsevol cas, no s'ha fet arribar al Club cap informació societària al respecte

En el cas afirmatiu, li pregaria que ens fes arribar les dades d'aquesta associació, pel que respecta al seu registre administratiu i a la seva raó social. I així mateix, amb la relació de socis del FCB que en formarien part

En cas contrari, s'estaria vostè adreçant al Club per fer-nos aquesta petició en qualitat de soci individual i/o amb el nom dels socis que pertoqués, i així hauria de fer-ho constar

Per tal de procedir a autoritzar la seva presència i recollida de signatures a l'interior del nostre recinte, li prego que ens faci arribar la següent informació:

1. Nom complert, número de soci i clau del sol·licitant

2. Nom complert, número de soci i clau de cadascun dels socis que formarien part del dispositiu de recollida de signatures. El Club només autoritzarà a aquest efecte a les persones que puguin acreditar la seva condició de socis

3. Necessitats d'infraestructura per la recollida de signatures, tal com taules, cadires, carpes o similars. En aquest cas, el material necessari serà dispensat pel Club, però el cost i les despeses d'ús aniran a càrrec dels sol·licitants

4. Espai concret en el que voldrien situar el punt de recollida de signatures. Si per raons d'organització o operatiu no fos possible la ubicació demanada, el Club en facilitarà un altre d'alternativa el més propera o similar

Un cop disposem d'aquesta informació, i després de valorar-la, el Club podrà procedir a autoritzar la seva petició. En aquest cas, el citarem a les nostres instal·lacions amb l'antelació suficient per procedir a la preparació de la recollida i a l'acreditació de les persones que formarien part d'aquest dispositiu

Rebi una cordial salutació

Pere Jansà

 

2014-06-26 11:09

Benvolgut Sr. Jansà,

L’Associació Manifest Blaugrana és una associació en procés d’inscripció a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, òrgan al que pot acudir en qualsevol moment per sol·licitar la informació de registre de la nostra Associació. El procés d'inscripció es lent, es dilata fins a sis mesos, però pot seguir-lo - si és del seu interès - através del número de registre 9015-167768/2014.

Allà mateix podrà accedir a les dades dels socis fundadors, de la mateixa manera que pot fer-ho a la nostra pàgina web www.manifestblaugrana.cat on hi consten publicats tots els documents relatius a l’Associació.

En el nostre acte de presentació pública, al qual hi vàrem convidar representants del Club que cordialment van excusar la seva presència, també vàrem explicar qui conformava la Associació. Al nostre web hi trobarà el vídeo de l'acte de presentació.

Les dades identificatives de l’Associació Manifest Blaugrana que reclama consten a l’encapçalament del Burofax tramès al Club el passat dia 17 de Juny, i igualment a la nostra pàgina web www.manifestblaugrana.cat.

Com pot comprovar, tota la informació és lliure, accessible i transparent.

En tot cas i en el ben entès que vostè mateix recollirà les dades que està demanant, i per aclarir la sorpresa – per no dir vergonya aliena i estupefacció – que ens genera, ens agradaria saber a què respon aquest interès identificatiu que, fins ara, no s’ha manifestat. La relació de socis fundadors de la nostra Associació és una dada IRRELLEVANT pel Club, a menys que es tingui algun interès en tenir identificats a aquells qui promouen la vida social del Club. Cosa que, d'altra banda, estem segurs que no passa.

Fins ara el Club no ha mostrat pas cap interès en saber res de res de l'Associació i ara, de cop i volta, quan ens disposem a sortir al carrer, apareix un interès sobtat i, com a mínim, curiós.

Tampoc deixa de ser curiós que el Club autoritzi sense inconvenients una recollida de signatures SENSE SABER QUIN ASSUMPTE ES VOL SOTMETRE A RECOLLIDA, tenint en compte les dificultats que el Club posa a recollir signatures quan es tracta de qüestions que afecten directament a la Junta Directiva. Seria d’agrair un tracte igualitari per tots els socis en totes les circumstàncies.

El F.C. Barcelona, i el Sr. Jansà com a interlocutor vàlid en aquesta qüestió, no tenen cap autoritat per determinar qui pot participar en una recollida de signatures i qui no pot fer-ho.

Des de quan cal ser soci per poder ajudar a recollir signatures?

Des de quan cal identificar als col·laboradors en una recollida, si no es fa ni en processos electorals, ni en els vots de censura, ni se’ns va plantejar inicialment aquest requisit?

Des de quan cal acreditar al Club el registre administratiu d’una associació lliure i identificar-ne els membres, si fins ara no se’ns ha requerit?

En cap reglament del Club, ni en els Estatuts del F.C. Barcelona, ni en el Decret 58/2010 de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, es regulen les condicions que ha de complir una persona per poder col·laborar en la recollida de signatures. Per tant, si no hi ha regulació al respecte, no se la pot treure el Club de la màniga a conveniència.

Fixi’s que tot això, Sr. Jansà, es veu agreujat quan per davant nostre ha passat un referèndum en el qual les meses de votació eren en mans d’empleats del Club que en molts casos no eren socis i això, organitzat pel propi club; o quan al Maig de 2013 els treballadors de TV3, en defensa dels seus drets legítims, van personar-se a les immediacions del Camp Nou per recollir signatures per la seva causa i no se’ls hi va demanar en cap moment identificació ni que fossin socis del Club.

I fixi’s també, Sr. Jansà, que no hem pas demanat al Club d’entrar al Palau Blaugrana ni a la “finca” del F.C. Barcelona, sinó a les seves immediacions. Podríem haver-ho fet sense demanar permís a ningú, i tot i així i per bona voluntat i esperit col·laboratiu, l’hem demanat per mantenir al Club al corrent. Però la resposta de caràcter censor i inquisidor del Club ha passat de taca d’oli, si se’ns permet el col·loquialisme. A part de ser flagrantment contrària a dret, que és el mes greu.

Òbviament el temps se’ns tira al damunt, i la manca de recursos propis afegits a les interminables traves i dificultats burocràtiques més pròpies d’una república bananera que no pas d’una entitat com el F.C. Barcelona impedeixen que posem en marxa el projecte plantejat, que deixem aparcat sine die i donem per finalitzades les comunicacions en aquest àmbit. Ens reservem, però, el dret a emprendre qualssevol accions futures que considerem oportunes.

Salutacions,

Marc Duch
President de l'Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

Los comentarios están cerrados.