Objectius

Objectius passats, presents i futurs

1

Convocatòria d'Eleccions 2014

Aconseguir la convocatòria d'eleccions davant la ineficàcia de la Junta Directiva escollida al 2010, que està portant el Club a una descapitalització esportiva, patrimonial i sentimental sense precedents.

2

Fiscalització del procés de reforma de l'Estadi

Control sobre el procés que s'engega per donar forma definitiva i iniciar les operacions de reforma de l'Estadi. Finançament, acords comercials i reubicacions de socis, sota vigilància.

3

Redefinició de l'esperit social i cultural del Club

Cal posar en pràctica el lema Més que un Club, que no quedi només en paraules. Proposarem a través de diverses comissions, mesures concretes que millorin el Club i el seu entorn social.

4

Adaptació del Club a la realitat democràtica actual

El nivell democràtic del Club és precari. Cal incitar al Club a posar en pràctica reformes estatutàries que fomentin la participació dels socis. Instauració del vot electrònic en un plaç curt de temps.

5

Implantació dels estàndards del bon govern

El Club s'ha de regir, independentment de les obligacions legals que la seva forma jurídica comporti, per una sèrie de normes i comportaments emmarcats en el govern pulcre, transparent i responsable, tal com correspon a una entitat de la seva magintud.

6

Reordenació del model de negoci

Potser no fan falta tants diners per competir a altíssim nivell. Cal reformular el model de negoci i l'administració eficient dels fons del Club, sense comprometre la parcel·la esportiva però sent conscients de les pròpies limitacions, que s'han de corregir o suplir potenciant fórmules alternatives.