Nota Informativa sobre l’acció de responsabilitat

NOTA INFORMATIVA DE L’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA

POSSIBLE ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

  • La possibilitat d’una Assemblea Extraordinària permetria al Club esmenar la irregularitat comesa en les votacions dels patrocinis de Beko i Intel el passat dia 18 d’octubre.
  • Amb aquesta esmena el FC Barcelona evitaria la possible impugnació de les votacions de l’Assemblea Ordinària per part de qualsevol soci.

 

Enllaç a la Nota Informativa

 

Recentment ha sorgit el rumor sobre la possible convocatòria d’una Assemblea Extraordinària en la qual es dirimeixi si és necessari presentar un recurs davant la sentència absolutòria de l’Acció de Responsabilitat empresa contra l’anterior Junta per mandat de l’Assemblea. Aquesta decisió correspon únicament a la Junta Directiva actual.

En cas que aquests rumors es facin realitat i a fi d’esmenar la negligència comesa en la última Assemblea ordinària i donar per fi compliment a la normativa vigent, suggerim al Club que inclogui a l’ordre del dia de la possible nova Assemblea la votació dels patrocinis de Beko i Intel, juntament amb tots aquells altres assumptes que estimi convenient. La violació de la Llei d’Associacions en què es va incórrer en la passada Assemblea quedaria, així, esmenada.

El decurs dels esdeveniments dóna la possibilitat a la Junta actual d’esmenar un incompliment flagrant de la Llei d’Associacions comès en l’Assemblea Ordinària sense incórrer en costos addicionals. No seria raonable no aprofitar aquesta oportunitat.

Si s’arribés a celebrar aquesta Assemblea, no cal dir que per tal de prendre una decisió amb coneixement de causa s’haurà de presentar a tots els socis i compromissaris informació suficient:

  • Estudis jurídics sobre la viabilitat del recurs.
  • Objectius del recurs (especialemnt si hi ha intenció o no d’executar una possible sentència favorable)
  • Costos assumits fins ara en el procés, amb detall de partides i professionals, i pressupost de futures accions.

Estem convençuts que així serà i que el Club satisfarà amb anterioritat tots els requisits informatius del seus associats.

Manifest Blaugrana

Los comentarios están cerrados.