Principis i Model

El Barça ha de ser un club transparent amb els seus socis, pulcre en la gestió i modèlic en el comportament. La transparència ha de ser TOTAL en l’aspecte econòmic, patrimonial i de govern, així com social i ambiental, tot incrementant la informació anual publicada sobre l’acompliment del Club durant l’exercici d’acord amb els principals estàndards nacionals i internacionals, i facilitant periòdicament la informació rellevant per tal que tots els grups d’interès disposin de la informació necessària per poder incorporar a la presa de decisions. Els acords comercials i altres operacions econòmiques, laborals o professionals han de ser totalment visibles i transparents en la forma que es concretin, evitant en la mesura que sigui possible la ocultació d’informació d’interès pel soci.

 

Tots podem entendre que determinada informació no vulgui ser coneguda, però qui vulgui vincular-se en qualsevol forma al Barça també ha d’entendre que aquí les coses es fan d’una manera diferent, més transparent i pública, més neta i democràtica. Qualsevol vincle comercial que estableixi el Club ha de ser compartit amb els socis i ha d’entroncar de manera directa amb els trets definitoris del Club i la seva idiosincràsia.

Manifest Blaugrana,

El Barça ha de ser un club local i global, simultàniament. Esportivament i econòmica, la dimensió mundial del Club obliga a entendre la nostra realitat a escala global, però això no ens ha de fer mai perdre els nostres orígens i el respecte a Les Corts, a Barcelona i a Catalunya. El Barça és un club global pels seus èxits esportius, però també per les seves característiques úniques. Per l’aposta continuada pels jugadors de la casa. Per un model esportiu atractiu i definitori basat en el bon tracte tècnic i el desenvolupament elegant del joc. Per la vinculació estreta amb el país i la difusió de la cultura catalana. El Barça no és un Club més, és Més que un Club.

Manifest Blaugrana,

El model de Club que MANIFEST BLAUGRANA proposa i defensa requereix l’articulació d’un òrgan extern al Club i totalment independent dels interessos electorals o partidistes futurs, un element aglutinador d’una sensibilitat concreta respecte al Club (com n’hi pot haver d’altres de diferents), explicitada en el model definit al present manifest. Aquest espai d’observació i anàlisi extern és el que vol assolir MANIFEST BLAUGRANA.

 

Independentment de qui regeixi el Club, caldrà estar atents a la gestió i a la continuïtat del model, i intervenir quan la situació ho requereixi.

Manifest Blaugrana,

MANIFEST BLAUGRANA es compromet a fer un seguiment de la gestió del Club, sigui quina sigui la Junta Directiva, per garantir la continuïtat d’un model concret de Club i a fer propostes de forma proactiva a les diferents juntes que de forma vehiculada i representativa contribueixin a assegurar el model de Club.

 

MANIFEST BLAUGRANA es compromet a mantenir la independència com a agrupació de socis individuals o de col·lectius de socis. Queda, per tant, al marge de les opcions que els seus integrants puguin prendre. No s’ha d’imposar res a ningú, però ningú ha de condicionar particularment  el col·lectiu.

 

MANIFEST BLAUGRANA té una veu, un projecte i un discurs que caldrà anar perseguint i millorant amb les aportacions de tothom i d’acord amb la realitat del dia a dia. No hi ha dogmes, hi ha conviccions fermes subjectes a debat.

 

MANIFEST BLAUGRANA proposarà de manera activa un model de Club diferent. La transparència, la democràcia interna, la participació, els valors o la solidaritat no han de quedar només en paraules, s’han de convertir en fets i propostes formals al Club. Han de ser models d’actuació i, quan no ho siguin, han de ser objectius a perseguir activament.

Manifest Blaugrana,