Preguntes Freqüents

P.

Qui és Manifest Blaugrana?

R.

Manifest Blaugrana és un col·lectiu de socis i aficionats independents, sense aspiracions electorals, amb un model de Club ideal molt semblant per a tots. Sota uns principis comuns i que tots compartim, la nostra riquesa recau en els matisos que cada un pot aportar alhora de construïr una entitat més plural i diversa.

L’Associació Manifest Blaugrana neix, informalment, el 2 d’abril de 2014. Abans d'això, en el context de la exposició de motius per votar ‘No’ a la proposta de reforma del Camp Nou, ens vam conèixer un grup de socis i aficionats preocupats pel devenir que el Club ha portat els últims anys.

Gabriel Rex i Xavier Sáez, ex-membres de les comissions esportiva i social del Barça fins al 2010; i Aniol Colillas, estudiant de turisme, eleven la petició al Club d'una sala per presentar els motius per votar No al referèndum, i per a l'acte contacten amb diversos usuaris de les xarxes socials que s'han mobilitzat en una forma o altra en contra de la proposta de reforma per tal de donar una perspectiva més àmplia a les seves inqueituds. Entre d'altres, es posen en contacte amb Marc Duch, creador del portal www.noalareforma.com i amb qui comparteixen taula i exposició.

Un cop tancat l’acte, xerrant entre tots vam concloure que calia prendre mesures per tal de defensar un model de Club que tots els integrants compartim en gran mesura i que veiem amenaçat. Un model de club arrelat al país, integrat a la societat, propietat dels seus socis i vinculat activament amb la societat i cultura catalanes. Un model, doncs, radicalment allunyat del que ens estan oferint.

P.

Puc formar-ne part encara que NO sigui soci?

R.

I tant!! Tothom hi és benvingut: siguis soci, tinguis el carnet de compromís, o no siguis ni una cosa ni l'altra.  Sense ser soci del Barça pots participar de manera activa, també, en qualsevol acte de recollida de signatures, campanyes informatives, etc. De cara a les iniciatives que posem en marxa a nivell electrònic, com ara sondejos per determinar les accions de Manifest Blaugrana o altres tipus de referèndums als membres, tots els membres hi podran participar: un membre de MB, un vot a MB. Les iniciatives que s'hagin de traslladar al Club, però, hauran d'anar acreditades NOMÉS pels socis del Barça.

P.

Qui pren les decisions a Manifest Blaugrana?

R.

Tots junts. El format és assembleari a nivell electrònic. Tant senzill com organitzar un debat previ als fòrums que s'habilitaran a la web manifestblaugrana.cat, extreure'n una proposta a fer a tots els membres, i sotmetre-la a votació a través de la pròpia web. Tots els membres decidiran si aquesta proposta es tira endavant o no. Per tal de controlar el nombre de peticions i racionalitzar l'operativa, es fixaran unes condicions que limitin la reiteració de peticions i requereixin uns quòrums mínims. Tot quedarà exposat als fòrums de debat, per tal que qualsevol membre pugui posar en marxa una petició i sotmetre-la a consideració del col·lectiu.

P.

Què passa quan s’assoleixin els objectius fundacionals?

R.

D'entrada, ens felicitarem si s'han assolit positivament. En cas contrari, persistirem en fórmules alternatives que ens permetin assolir-los.

El futur el marcarà el propi Club amb el seu comportament.

Manifest Blaugrana neix per ser un òrgan extern de vigilància activa. Tots vivim el Barça dia a dia i tots estem atents a la seva trajectòria, de manera que des de Manifest Blaugrana insistirem en perseguir la continuitat d'un model que entenem apropiat i que ens ha portat, com a Club, als més alts nivells. Manifest Blaugrana és i seguirà sent, sempre que els membres hi participin, una plataforma activa de pressió externa al Club, un mètode per donar visibilitat i viabilitat a les inquietuds de molts socis crítics. Els d'avui, i els de demà.

P.

Qui ho paga, tot això?

R.

Els pocs recursos econòmics que necessita Manifest Blaugrana, els obté directament dels seus membres o de tercers en foma de donacions voluntaries. No hi ha quotes d'inscripció ni periòdiques, cada membre pot fer les aportacions que consideri útils i necessaries en el moment que vulgui. És tan membre aquell que aporta 100€ com aquell que no aporta res, no és una qüestió de poder econòmic.

S'aniran posant en marxa sistemes de crouwdfunding i captació per a cada iniciativa que ho requereixi, de manera que si qualsevol persona troba interessant un moviment concret, pot participar-hi econòmicament de manera directa i amb una petita compensació!

Els diners sempre son bevinguts en iniciatives que requereixen de certa infraestructura. però és infinitament més important el TREBALL. Les mans dels membres i no membres que ens ajuden dia a dia a mantenir Manifest Blaugrana actiu son molt més importants.

Dit això... podeu fer qualsevol donació aquí. 😀

P.

Com va el procés de recollida de signatures?

R.

En cas que optem per inciar un procés de recollida de signatures, independentment de què s'estigui proposant i quin sigui el número de signatures que s'han de recollir, sempre hi ha dues condicions essencials per al procés de recollida:

a) Només poden signar SOCIS.
b) S'ha d'acompanyar la signatura amb un document acreditatiu d'identitat.

Aquest escull pràctic el sol·lucionem amb fotos dels DNI amb el mòbil. Sabem que molta gent és un pèl reàcia - amb raó - a deixar-se fotografiar el DNI. Per tant, també oferim la possibilitat que ens enviïn el seu DNI escanejat per mail a l'adreça contacte@manfiestblaugrana.cat

Quan iniciem una campanya, facilitarem a tots els que volgueu col·laborar els impresos oficials de recollida i convocarem punts de trobada.

P.

Perquè ara i no fa ‘x’ anys?

R.

Doncs la realitat és que Manifest Blaugrana neix a arrel de la trobada feta en la presentació dels motius per votar NO al referèndum sobre la reforma del Camp Nou. Per tant, si bé ja veníem tots enfadats de casa pel tractament que està rebent el club durant els útlims anys, no vam coïncidir sota un mateix sostre fins fa ben bé pocs dies.

Tot aquest moviment penja directament de l'activitat a les xarxes socials, on hem coïncidit un grup de gent amb un projecte comú i ens hem conegut a través de la interacció per Twitter o Facebook. D'haver existit tot això abans, potser ens hauríem movilitzat, també, per altres fets del passat que ho mereixien.