EL PACTE PEL CAS NEYMAR, AL DESCOBERT

VERSIÓN EN ESPAÑOL SIGUIENDO LA VERSIÓN EN CATALÁN

Des d'avui la OAB disposa d'una còpia tant de la certificació dels acords de la Junta del dia 13, com del pacte amb la Fiscalia i Advocacia.

El procedmient, obert a qualsevol soci prèvia identificació amb DNI, no podia ser ni més transparent ni més agradable pel soci.

Arribes, t'identifiquen, i et fan passar a una sala tancada on un empleat del Club (molt amable) es quedarà amb tu tota la estona.

 

Coses que pots fer:

- Llegir els documents

- Prendre notes

Coses que NO pots fer.

- Demanar una còpia del document

- Fer-ne una fotografia

- Demanar explicacions

 

Anem per parts. TEMA: ACORD DE LA JUNTA PER APROVAR EL PACTE AMB LA FISCALIA

L'acord de la Junta consisteix en "arribar a un pacte en el que es reconeix una incorrecció tributària per part del FCB en els exercicis 2011 i 2013"

L'acord de la Junta també comporta la "ACCEPTACIÓ DE LA COMISSIÓ DE DOS DELICTES CONTRA LA HISENDA PÚBLICA."

Allò que Josep Maria Bartomeu i Jordi Cardoner, comunicats del Club i premsa afí han anomenat "errors de planificació fiscal" son DELICTES, i així consta a l'acord.

Podem dir obertament i sense por a equivocar-nos que la Junta ha acordat lliurement i de manera unilateral fer del Barça un Club DELINQÜENT.

 

TEMA: CONTINGUT DEL PACTE AMB LA FISCALIA

El pacte FCB-Fiscalia-Advocacia estableix que el contracte inicial amb Neymar (40M€) té una única finalitat: ocultar la operació real.

És a dir, ocultar el pagament de salari per evitar així el compliment de la obligació tributaria.

Estableix també que els contractes paral·lels (scouting, marketing, etc...) son MERS INSTRUMENTS  per fragmentar la verdadera retribució del jugador i aparentar una relació mercantil.

Estableix també que els contractes atorgats amb empreses de l’entorn familiar son SIMULATS amb la finalitat d’encobrir la retribució del jugador.

Per tot això, s’imputen al FCB dos DELICTES CONTRA LA HISENDA PÚBLICA segons:

-          2011: Art. 305.1 pgf 2b, 305.4 i 310bis del Codi Penal

-          2013: Art. 305.1,2 i 4, 305bis pgf 1a i 310bis del Codi Penal

El FCB, amb el pacte, es declara AUTOR d’aquests dos delictes i queda sotmès al pagament de la multa corresponent. Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell queden exonerats.

 

VERSIÓN EN ESPAÑOL

Desde hoy la OAB dispone de una copia tanto de la certificación de los acuerdos de la Junta del día 13, como del pacto con la Fiscalía y Abogacía.

El procedimiento, abierto a cualquier socio previa identificación con DNI, no podía ser ni más transparente ni más agradable por el socio.

Llegas, te identifican, y te hacen pasar a una sala cerrada donde un empleado del Club (muy amable) se quedará contigo todo el rato.

 

Cosas que puedes hacer:

  • Leer los documentos
  • Tomar notas

Cosas que NO puedes hacer.

  • Pedir una copia del documento
  • Hacer una fotografía
  • Pedir explicaciones

 

Vamos por partes. TEMA: ACUERDO DE LA JUNTA PARA APROBAR EL PACTO CON LA FISCALÍA

El acuerdo de la Junta consiste en "llegar a un pacto en el que se reconoce una incorrección tributaria por parte del FCB en los ejercicios 2011 y 2013"

El acuerdo de la Junta también conlleva la "ACEPTACIÓN DE LA COMISIÓN DE DOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA."

Lo que Josep Maria Bartomeu y Jordi Cardoner, comunicados del Club y prensa afín han denominado "errores de planificación fiscal" son DELITOS, y así consta en el acuerdo.

Podemos decir abiertamente y sin miedo a equivocarnos que la Junta ha acordado libremente y de manera unilateral hacer del Barça un Club DELINCUENTE.

 

TEMA: CONTENIDO DEL PACTO CON LA FISCALÍA

El pacto FCB-Fiscalía-Abogacía establece que el contrato inicial con Neymar (40M €) tiene una única finalidad: ocultar la operación real.

Es decir, ocultar el pago de salario para evitar así el cumplimiento de la obligación tributaria.

Establece también que los contratos paralelos (scouting, marketing, etc ...) son MERS INSTRUMENTOS para fragmentar la verdadera retribución del jugador y aparentar una relación mercantil.

Establece también que los contratos otorgados con empresas del entorno familiar son SIMULADOS con el fin de encubrir la retribución del jugador.

Por todo ello, se imputan al FCB dos DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA según:

  • 2011: Art. 305.1 PGF 2b, 305.4 y 310bis del Código Penal
  • 2013: Art. 305.1,2 y 4, 305bis PGF 1a y 310bis del Código Penal

El FCB, con el pacto, se declara AUTOR de estos dos delitos y queda sometido al pago de la multa correspondiente. Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell exonerados.

No hay comentarios

Agregar comentario