Donacions

Des d'aquí podreu fer les vostres aportacions directes a Manifest Blaugrana en forma de Donació, o bé participar en les diverses campanyes de crowdfunding que anirem engengant. Tan bon punt ho posem en marxa, ho comunicarem!

D'entrada, si desitgeu fer una aportació econòmica a l'Associació podeu fer-ho a aquest compte del Banc Sabadell:

MANIFEST BLAUGRANA
0081-7011-15-0002614363
IBAN: ES31 0081 7011 1500 0261 4363

Les aportacions son absolutament voluntàries, altruistes, i anònimes excepte si el donant especifica el contrari. Les anirem reflexant als comptes de l'associació, que publicarem en aquesta mateixa web.