Convocatoria Assemblea Ordinaria Virtual

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA

 

Marc Duch Riu, President de la Junta Directiva de l’Associació Manifest Blaugrana, a iniciativa de la pròpia Junta Directiva, convoca a totes les persones associades a la Assemblea Virtual Ordinària i Extraordinària que tindrà lloc entre els dies 10 de Julol i 25 de Juliol de 2015, incloent els períodes de debat i votació estatutàriament establerts. Durant aquest període romandrà obert l’espai per desenvolupar l’assemblea a www.manifestblaugrana.cat/debats

Recordeu que per poder participar-hi heu necessitareu l’usuari i contrasenya que se us va facilitar en el moment de registre.

Es tractaran els assumptes inclosos en el següent

Ordre del dia

  1. Aprovació de les activitats exercides des de la creació de l’Associació fins a la data
  2. Aprovació dels comptes, cas d’existir, de l’Associació.
  3. Ratificació dels nomenaments proposats per la Junta Directiva (Jordi mestre com a secretari de la Junta, i Pau Fernández com a Tresorer; en substitució de Gabriel Rex i Aniol Colillas)

A www.manifestblaugrana.cat/debats podreu accedir als acords adoptats en Junta Directiva segons els quals els membres Gabriel Rex, Aniol Colillas i Xavier Sáez, socis fundadors, han decidit presentar la seva renúncia als càrrecs que ostenten per motius de salut o d’adscripció a alguna de les candidatures a les eleccions del FC Barcelona, fet incompatible amb els càrrecs directius a Manifest Blaugrana.

A efectes de complir els quòrums i criteris de constitució, es considerarà que un associat assisteix a l’assemblea virtual quan participi activament, durant el període de debat o votació, en el tractament dels punts establerts a l’ordre del dia.

Tot agraint l’assistència i participació de tots els associats que en prenguin part, rebeu una cordial salutació.

Barcelona, a 10 deJuliol de 2015.

Los comentarios están cerrados.