Bartomeu es promociona a través del Club

tweets bartu

 

 

Remetem comunicació al Club reclamant un posicionament de l'entitat respecte a la promoció de la candidatura del Sr. bartomeu que s'ha fet des de mitjans oficials del Club.

Pel més elemental respecte a tot aquell qui vulgui concórrer a les eleccions al FC Barcelona, cal que el Club sigui just i declari quina posició prendrà en el procés electoral. És intolerable que la candidatura continuista compti amb tot l'aparell mediàtic del Club com ha passat recentment:

 

Reproduïm a continuació la reclamació presentada i les mesures exigides al Club:

2015-06-10 10:10

Benvolguda Anna,

En el marc del procés electoral que s’està a punt d’encetar al FC Barcelona, hem constatat des del primer moment una utilització interessada dels mitjans del Club per part del ja ex-president Bartomeu.

Deixant de banda l’acte de balanç de final de temporada i el seu marcat caràcter electoralista (criticable, però no denunciable), ahir el Sr. Bartomeu va utilitzar un mitjà de comunicació oficial del Club com son els comptes de Twitter de l’entitat per tal de promocionar la seva futura candidatura. Aquesta utilització partidista dels mitjans del club és un atac frontal a la igualtat d’oportunitats de tots els candidats i a la més elemental higiene democràtica del Club.

Accedir, a dia d’avui, a un públic potencial de més de 13 milions de persones a través dels comptes de Twitter del Club suposa un caramel molt sucós al qual sembla que l’aparell del Club no s’ha pogut resistir a l’hora de promocionar una futura candidatura.

És per tot això que amb la present comunicació presentem queixa formal al Club per la seva col·laboració amb la futura candidatura del Sr. Bartomeu, a l’hora que sol·licitem les següents accions:

- Que en les properes 24h i degut a la immediatesa en les presentacions electorals, el FC Barcelona exposi pels mateixos canals pels quals ha promocionat la futura candidatura del Sr. Bartomeu quina serà la seva postura respecte a la promoció de totes les altres pre-candidatures ja existents o les que puguin sorgir.

- Que, en cas que el FC Barcelona decideixi promocionar a tots i cada un dels pre-candidats en igualtat de condicions, ho faci de manera immediata promocionant les candidatures de senyor Agustí Benedito, Jordi Farré, Jordi Majó i Antoni Freixa, i al col·lectiu Origen FCB, igualant així la promoció ja realitzada al Sr. Bartomeu; i ho faci, igualment, amb les candidatures que puguin sorgir.

- Que en cas que el FC Barcelona decideixi mantenir-se al marge i no promocionar les pre-candidatures ja existents o les que puguin sorgir, emeti immediatament i pels mateixos canals un missatge de disculpa i correcció amb menció directa als abans esmentats Srs. Benedito, Farré, Majó i Freixa, i al col·lectiu Origen FCB, pel greuge causat; i que elimini sense dilació els missatges “retuitats” del compte del Sr. Bartomeu.

Donat que en els propers dos (2) dies hi haurà actes de presentació electoral, esperem que el Club faci gala del seu Fair Play i respongui a aquest requeriment en els terminis raonables, per no perjudicar ni afavorir ningú.

Acollint-nos als Estatuts del Club, remetem aquesta comunicació també al Síndic del Soci, qui tot i formar part de la Comissió Gestora ha de mantenir en tot cas les seves funcions de Síndic, tal com s’explicita a l’article 35.4.

Finalment fem palès que, en tant que el procés electoral no s’ha iniciat formalment perquè no hi ha convocatòria, no procedeix elevar aquesta reclamació a la Junta Electoral.

Quedem a l’espera de les actuacions que el Club estimi oportunes.

Molt cordialment,

Marc Duch
Associació Manifest Blaugrana

 

Los comentarios están cerrados.