ANÀLISI DE L’EXERCICI 13/14 – CAPÍTOL 1: DESMUNTANT ELS RÈCORDS

ANÀLISI DEL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2013/14 DEL FUTBOL CLUB BARCELONA

 

Capítol 1: Desmuntant els rècords

El Sr. Faus és tan conegut per la seva solvència professional contrastada i més que acreditada, com per la seva capacitat de dir només les coses que l'interessa. Com ja va passar amb la famosa Assemblea General Ordinària del Futbol Club Barcelona de 2011 – on va defensar Qatar com un país modèlic – ara veiem com ha presentat uns resultats del club, que tot i ser força bons considerant el període econòmic que viu el país, creiem que amaguen símptomes d'alentiment i alguns riscos per al futur que no s’han explicat.

En la seva roda de premsa del passat 29 de juliol, el Sr. Faus va comentar 10 punts que ens agradaria matisar de forma resumida:

Font: Futbol Club Barcelona

1. Rècord històric de facturació de 530M€: Gràcies, fonamentalment, als traspassos de jugadors.

 

2. Segons beneficis més alts de la història del Club (41M€): Tot i ser uns beneficis quantiosos, també és cert que es donen en un any "bo" en la venda de jugadors amortitzats com Cesc (16 milions pendents, encara) i Thiago. El cas d’Alexis, el tractarem més endavant perquè s’inclourà als comptes de la temporada 2014/15.

 

3. Beneficis acumulats de 113M€: En els 4 anys de gestió de la Junta Directiva actual s’acumulen uns beneficis de 113M€, dels quals properament en farem una extrapolació i projecció a propers exercicis per veure si és sostenible.

 

4. Reducció deute net en 44M€ des de l’inici de mandat: sense considerar deutes potencials no reconeguts (MCM, Neymar i Hisenda, entre d’altres) i sense especificar quin és el deute real del Club, tot allò que deu. Recordem que el deute net, essencialment, és allò que deus menys allò que et deuen. Si en devem 100 i ens en deuen 30, el nostre deute net és de 70. Però això no significa que no en seguim devent 100.

 

5. Reducció del deute en 143M€ des de l’inici de mandat: Aquest deute que ara es fixa en 287M€, menys les possibles reduccions fins l’exercici 2016/17 quan es tiri endavant la reforma de l'estadi, s’incrementarà directament en 200M€. Com a principi fonamental, el deute no és dolent per si mateix sempre que s'utilitzi per un obtenir un rendiment superior al cost del finançament.

 

6. Esforç de Màrketing sense precedents: Els números, però, no ho transmeten així. hi ha 3M€ menys per aquest concepte respecte a l'exercici anterior. Els jocs de mans a l’hora de donar aquestes xifres que no son tan bones, son força evidents. Aquesta desviació negativa no apareix al desglossament posterior de desviacions negatives. Desconeixem si estava pressupostada perquè el Club no facilita els detalls que composen aquest capítol, tot i que el fet de no apareixes com a desviació fa pensar que si. S'ha perdut els ingressos de TV3, Regal (la samarreta del campió de lliga de bàsquet ha estat buida), Turkish Airlines per incompatibilitat amb Qatar Airways (amb el conseqüent cost d’oportunitat que, de nou, no s’ha explicat) i menys variables per rendiment esportiu per part de Damm i Nike, principalment. Tot això, i aquí ve la gravetat del tema, els ingressos per aquest concepte NO creixen malgrat tenir publicitat a la samarreta de fins a 3 marques diferents (a banda de Nike i l'escut) com un equip d’handbol de mitja taula; i de deixar l'estadi ple d’enganxnies publicitàries, pitjor que un Fórmula 1.

 

7. Quatre anys consecutius amb auditories netes sense advertències:Gowex, Enron, WorldCom... una auditoria ja no és garantia de res, malauradament. Auditors ‘en nòmina’ han d’estar sempre sota sospita fins i tot si es tracta de Deloitte, una firma de les més prestigioses i contrastades del sector i de qualitat i fiabilitat més que segures.

 

8. Entrada en vigor l'article 67 dels estatuts pel qual la junta té l'obligació de tancar l'exercici amb beneficis i uns determinats ratis de deute / EBITDA: Això, bàsicament, significa que la Junta està obligada estatutàriament a presentar uns resultats econòmics molt positius de manera regular, cosa que no es dolenta per si sola (al contrari!) però que sí pot facilitar certes decisions esportives, sobretot pel que fa a venda de jugadors, per tal de ‘quadrar números’. Veurem més endavant, en tot cas i tal com manen els estatuts, si la projecció garanteix aquest rati en exercicis futurs.

 

9. Fons propis positius: La diferència segons l' informació del Sr. Faus és de 112M€. Aquesta xifra és inferior a la disminució del deute (143M€). Si en reduir el deute, els fons propis augmenten, i si aquestes dues xifres no coincideixen, caldria saber si hi ha altres partides al passiu que no es comptabilitzin dintre dels grups ambigus de Fons Propis i Deute. Si no n’hi ha cap més, significa que el Club hauria reduït també els seus actius en 31M€. Ens agradaria saber en quines partides hem perdut valor. De nou, el Club no facilita més informació que la que us oferim aquí.

 

10. Rànking de Forbes: Som, segons Forbes, el segon equip del món en valoració. És una referència reputada, però moltes empreses han estat en llistes d'aquesta revista i després han tancat. De les 500 que hi havia a la llista al 1955, el 87% havien desaparegut al 2011, per exemple. Per tant, això no és una garantia de res i l'objectiu del Club és ser el millor al terreny de joc i ser un Club sanejat i solvent a les llistes d’aquests àmbits. No pas ser un ‘caramel’ econòmico-financer per, potser, vendre'l o sortir a borsa.

 

Totes les dades contingudes en aquest document tenen l’origen en la informació que, fins a data d’avui, ha facilitat el Club sobre el tancament de l’exercici 2013/14. Lamentem la manca de detall i d’explicacions en molts capítols que, properament, anirem explicant.

A Barcelona, a 3 de setembre de 2014.

ASSOCIACIÓ MANIFEST BLAUGRANA

Pau Fernández, economista i cap de l’equip d’anàlisi de Manifest Blaugrana.

Los comentarios están cerrados.